Giải bài 4 trang 76 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 76 Sách bài tập Sinh học 7: Điền các thông tin phù hợp vào các ô trống thể hiện sự tiến hoá của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô hấp của lớp Lưỡng cư so với lớp Cá trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền các thông tin phù hợp vào các ô trống thể hiện sự tiến hoá của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô hấp của lớp Lưỡng cư so với lớp Cá trong bảng sau:

Hệ cơ quan

Đặc điểm cấu tạo thể hiện sự tiến hoá

Hệ tuần hoàn

 

Hệ hô hấp

 

Hộ thần kinh

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Lời giải chi tiết

Hệ cơ quan

Đặc điểm cấu tạo thê hiện sự tiến hoá

Hệ tuần hoàn

Cá một vòng tuần hoàn, tim hai ngăn, máu nuôi cơ thể đỏ thẫm. Lưỡng cư hai vòng tuẩn hoàn, máu đi qua tim hai lần nên áp lực của máu và vận tốc dòng chảy cao, vòng tuần hoàn nhỏ qua phổi giúp tăng hiệu quả trao đổi khí; tim 3 ngăn, máu nuôi cơ thể máu pha

Hệ hô hấp

Cá hô hấp bằng mang. Lưỡng cư xuất hiện phổi chưa hoàn chỉnh song cũng làm tăng bề mặt trao đổi khí

Hệ thần kinh

Cá có não trước, não giữa, hành tuỷ, tuỷ sống kém phát triển. Lưỡng cư có 2 bán cầu não phát triển hơn lớp Cá

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close