Giải bài 11,12,13,14 trang 77 SBT Sinh học 7

Giải bài 11,12,13,14 trang 77 Sách bài tập Sinh học 7: Vai trò của lưỡng cư đối với con người và tự nhiên là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

Vai trò của lưỡng cư đối với con người và tự nhiên là

A. tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban đêm.

B. tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi...

C. là thực phẩm, làm thuốc, là vật thí nghiệm trong sinh lí học, góp phần giữ cân bằng sinh thái.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Vai trò của lưỡng cư

Lời giải chi tiết:

Vai trò của lưỡng cư đối với con người và tự nhiên là: tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban đêm; tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi…., là thực phẩm, làm thuốc, là vật thí nghiệm trong sinh lí học, góp phần giữ cân bằng sinh thái.

Chọn D

Câu 12

Bộ xương ếch có vai trò

A. tạo khung nâng đỡ cơ thể.

B. là nơi bám của các cơ giúp ếch di chuyển.

C. tạo khoang bảo vệ não, tuỷ và các nội quan.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Vai trò của lưỡng cư

Lời giải chi tiết:

Bộ xương ếch có vai trò: tạo khung nâng đỡ cơ thể, là nơi bám của các cơ giúp ếch di chuyển, tạo khoang bảo vệ não, tuỷ và các nội quan.

Chọn D

Câu 13

Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền (a, b, c...) vào cột C. 

A. Cấu tạo trong của ếch

C. Trả lời

B. Ý nghĩa thích nghi với đời sống ở cạn

1. Miệng có lưỡi

2. Xuất hiện phổi

3. Xuất hiện vòng tuần hoàn phổi

4. Hê thần kinh phát triển, não trước lớn hơn và tiểu não nhỏ hơn so với não cá

1......

2......

3......

4......

a) Giúp tiếp nhận nhiều không khí, làm tăng khả năng trao đổi khí của cơ thể

b) Đáp ứng được các hoạt động phức tạp với môi trường trên cạn

c) Có thể phóng ra để bắt mồi

d) Máu đi nuôi cơ thể là máu pha nhưng chứa nhiều O2 hơn

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo trong của ếch đồng

Lời giải chi tiết:

1.c        2.a        3.d       4.b

Câu 14

Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng hay sai rồi ghi vào ô trống (Đ: đúng; S: sai). 

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Lưỡng cư là nhóm lớp động vật thụ tinh ngoài nên phải xuống nước đế sinh sản

 

2

Cóc nhà chỉ sống ở trên cạn

 

3

Ếch đồng có mũi thông với khoang miệng và phổi giúp ếch vừa để ngửi vừa để thở

 

4

Lưỡng cư da trần và ẩm ướt làm giảm sức cản của nước và giúp cho hô hấp

 

5

Ếch đồng đầu nhọn, thân ngắn, chi gồm nhiều phần khớp với nhau linh hoạt giúp cho rẽ nước dễ dàng

 

6

Ếch ương lớn ưa sống ở nước hơn, hoạt động cả ngày và đêm, khi bị tấn công chúng doạ nạt lại đối phương

 

7

Ếch giun sống chui luồn trong hang đất xốp, hoạt động cả ngày và đêm

 

8

Cóc nhà ưa sống ở cạn hơn, hoạt động về chiều và đêm, khi bị tấn công chúng tiết nhựa độc

 

9

Ếch đồng di chuyển bằng nhiều cách : bò hoặc phóng mình trên cạn và bơi trong nước

 

10

Hệ thần kinh của ếch đồng gồm các phần như ở não cá nhưng có não trước và tiểu não phát triển lớn hơn não cá

 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đặc điểm chung của lưỡng cư

Lời giải chi tiết:

1.Đ     2.S     3.Đ       4.Đ      5.S

6.S     7.Đ     8.Đ       9.Đ     10.S

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close