Bài 9 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 68 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 12, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ? Tại sao ? a) HB = HC; b) HB > HC; c) HB < HC...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình 12, biết rằng \(AB < AC\). Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ? Tại sao ?

a) \(HB = HC\).

b) \(HB > HC\).

c) \(HB < HC\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu.

Lời giải chi tiết

Ta có \(AB, AC\) là hai đường xiên kẻ từ điểm \(A\) đến đường thẳng \(BC\) với các hình chiếu lần lượt là \(HB\); \(HC\).

Vì \(AB < AC\) nên theo định lí về quan hệ giữa các đường xiên và các hình chiếu của chúng, ta suy ra \(HB < HC\).

Vậy khẳng định c) đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 10 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 10 trang 68 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 10 trang 68, 69 VBT toán 7 tập 2. Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B...

 • Bài 11 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 11 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 11 trang 69 VBT toán 7 tập 2. Chứng minh rằng trong một tam giác cân, độ dài đoạn thẳng nối đỉnh đối diện với đáy và một điểm bất kỳ của cạnh đáy...

 • Bài 12 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 12 trang 69 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 12 trang 69 VBT toán 7 tập 2. Cho hình 15. Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng...

 • Bài 13 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Bài 13 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 2

  Giải bài 13 trang 70 VBT toán 7 tập 2. Biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là đoạn vuông góc giữa hai đường thẳng đó (đoạn thẳng AB trong hình ....

Gửi bài tập - Có ngay lời giải