Bài 13 trang 70 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 70 VBT toán 7 tập 2. Biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là đoạn vuông góc giữa hai đường thẳng đó (đoạn thẳng AB trong hình ....

Quảng cáo

Đề bài

Biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là đoạn vuông góc giữa hai đường thẳng đó (đoạn thẳng \(AB\) trong hình 16 là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song \(a\) và \(b\))

Để đo khổ vải (chiều rộng của tấm vải có hai mép song song), ta phải đặt thước như thế nào ? Tại sao ? Nói “Mảnh vải có khổ rộng \(1,15m\)” nghĩa là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về khoảng cách giữa hai đường thẳng song song để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Để đo khổ vải của một tấm vải có hai mép song song, ta phải đặt thước vuông góc với mép vải vì khổ của tấm vải là khoảng cách giữa hai mép vải.

Nói "Mảnh vải có khổ rộng \(1,15m\)" nghĩa là khoảng cách giữa hai mép vải song song bằng \(1,15m\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài