Bài 15 trang 71 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 71 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC có AC > AB. Kẻ đường vuông góc AH từ A đến đường thẳng BC. Gọi D là điểm nằm giữa A và H (h.18)...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có \(AC > AB\). Kẻ đường vuông góc \(AH\) từ \(A\) đến đường thẳng \(BC\). Gọi \(D\) là điểm nằm giữa \(A\) và \(H\) (h.18).

a) So sánh độ dài các đoạn thẳng \(HC\) và \(HB\).

b) So sánh độ dài các đoạn thẳng \(DC\) và \(DB\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức : Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó :

- Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn;

- Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.

Lời giải chi tiết

GT: \(\Delta ABC,AC > AB,AH \bot BC,D \in AH\)

KL: a) So sánh \(HC,HB\) 

       b) So sánh \(DC,DB\)

a) \(HC\) và \(HB\) lần lượt là hình chiếu của \(AC\) và \(AB\) kẻ từ \(A\) đến \(BC\).

Vì \(AC>AB\) nên \(HC>HB\) (đường xiên lớn hơn thì hình chiếu lớn hơn). 

b) \(HC\) và \(HB\) cũng lần lượt là hình chiếu của \(DC\), \(DB\) kẻ từ \(D\) đến đường thẳng \(BC\).

Vì \(HC>HB\) (theo câu a) nên \(DC>DB\) (đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài