Bài 9 trang 58 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh-Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ có điểm gì giống và khác nhau

Quảng cáo

Đề bài

Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ có điểm gì giống và khác nhau?

- Giống nhau:           

- Khác nhau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước, mục 1. Sự thành lập nhà Lý, mục 2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền, mục 4. Nhà Hồ thành lập (1400)

Lời giải chi tiết

Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ:

- Giống nhau: đều theo mô hình chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

- Khác nhau: ngày càng hoàn chỉnh, chặt chẽ, có hệ thống hơn.

Loigiaihay.com

 • Bài 10 trang 59 SBT sử 7

  Giải bài tập 10 trang 59 sách bài tập Lịch sử 7. Những thành tựu về kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật thời Lý-Trần

 • Bài 8 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

 • Bài 7 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta

 • Bài 6 trang 57 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hệ thống hành chính nước ta từ thời Tiền Lê đến thời Trần

 • Bài 5 trang 57 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho đúng với các sự kiện lịch sử

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close