Bài 6 trang 57 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hệ thống hành chính nước ta từ thời Tiền Lê đến thời Trần

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào bảng dưới đây về hệ thống hành chính nước ta từ thời Tiền Lê đến thời Trần.

Các thời kì

Hệ thống hành chính các cấp

Thời Tiền Lê

 

 

 

 

Thời Lý

 

 

 

 

Thời Trần

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê, mục 1. Sự thành lập nhà Lý, mục 2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

Lời giải chi tiết

Các thời kì

Hệ thống hành chính các cấp

Thời Tiền Lê

- Trung ương: vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ; các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.

- Địa phương: Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.

- Quân đội: 10 đạo; hai bộ phận cấm quân và quân địa phương.

=> Nhận xét: nhà Tiền Lê đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ. Đây là sự hoàn thiện chính quyền ở trung ương, chia lại đơn vị hành chính cả nước, chú trọng xây dựng quân đội,...

Thời Lý

- Trung ương:

+ Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.

+ Với các chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ.

+ Giúp vua lo việc nước có các đại thần, các quan văn, quan võ.

- Địa phương: Chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), đặt các chức tri phủ, tri châu. Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

- Ban hành luật Hình thư, cũng cố và xây dựng quân đội vững mạnh.

=> Tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương chặt chẽ.

Thời Trần

- Ở trung ương:

+ Đứng đầu nhà nước là vua, thực hiện chế độ Thái thượng hoàng (lưỡng đầu chế).

+ Các chức quan đại thần như: quan văn, quan võ phần lớn do người họ Trần nắm giữ.

+ Đặt thêm một số cơ quan như: Quốc sử viện (đảm nhiệm việc viết sử), Thái y viện (coi việc chữa bệnh trong cung), Tôn nhân phủ (nắm sự vụ của họ hàng tôn thất) và một số chức quan như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ,…

- Ở địa phương:

+ Cả nước được chia thành 12 lộ. Đứng đầu lộ là các chức chánh, phó An phủ sứ.

+ Dưới lộ là phủ, do chức tri phủ cai quản.

+ Châu, huyện do các chức tri châu, tri huyện trông coi.

+ Dưới cùng là xã, do xã quan đứng đầu.

=> Bộ máy nhà nước thời Trần tổ chức chặt chẽ, quy củ hơn so với thời Tiền Lê, Lý. 

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta

 • Bài 8 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

 • Bài 9 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh-Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ có điểm gì giống và khác nhau

 • Bài 10 trang 59 SBT sử 7

  Giải bài tập 10 trang 59 sách bài tập Lịch sử 7. Những thành tựu về kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật thời Lý-Trần

 • Bài 5 trang 57 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho đúng với các sự kiện lịch sử

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close