Bài 10 trang 59 SBT sử 7

Giải bài tập 10 trang 59 sách bài tập Lịch sử 7. Những thành tựu về kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật thời Lý-Trần

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu tóm tắt những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật của nước Đại Việt thời Lý - Trần.

- Kinh tế:       

- Văn hoá, giáo dục:

- Khoa học:

- Nghệ thuật:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 12. Đời sống kinh tế, văn hóa, bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Lời giải chi tiết

Tóm tắt những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật của nước Đại Việt thời Lý - Trần:

* Kinh tế:

- Nông nghiệp: phát triển. Nhà nước quan tâm đến sản xuất, trị thủy, khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích trồng trọt, đắp đê được củng cố.

+ Làm thủy lợi, khai hoang, đắp đê phòng lụt.

+ Đặt chức Hà đê sứ để trông coi.

+ Cày tịch điền, khuyến khích nông dân sản xuất.

+ Ban hành lệnh cấm giết trâu bò để bảo vệ sức kéo.

- Thủ công nghiệp:

+ Có bước phát triển mới, nhất là ngành ươm tơ, dệt lụa.

+ Có nhiều ngành nghề, các nghề thủ công truyền thống được giữ vững, nhiều nghề mới đã được hình thành.

+ Thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển. Các xưởng thủ công của nhà nước và nhân dân được hình thành. 

- Thương nghiệp:

+ Buôn bán, trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang. Nhiều trung tâm buôn bán được ra đời.

+ Chợ mọc lên ngày càng nhiều, trao đổi buôn bán trong và ngoài nước được đẩy mạnh.

* Văn hoá, giáo dục:

- Đạo Phật, Nho giáo ngày càng phát triển. Các hình thức sinh hoạt văn hóa đa dạng, phong phú.

- Tín ngưỡng cổ truyền được giữ vững và phát triển. 

- Văn học chữ Hán bước đầu phát triển. 

- Xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám, các trường học ở địa phương để dạy học. 

- Nhà nước đã quan tâm đến chuyện học hành, thi cử. 

* Khoa học - nghệ thuật: 

- Cơ quan chuyên viết sử ra đời, biên soạn xong tác phẩm Đại Việt sử kí. 

- Chế tạo được súng thần cơ và thuốc súng, các loại thuyền lớn. 

- Tổng kết việc chữa bệnh bằng thuốc nam. 

- Nhiều công trình kiến trúc và điêu khắc đặc sắc, có giá trị ra đời.

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh-Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ có điểm gì giống và khác nhau

 • Bài 8 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

 • Bài 7 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta

 • Bài 6 trang 57 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hệ thống hành chính nước ta từ thời Tiền Lê đến thời Trần

 • Bài 5 trang 57 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho đúng với các sự kiện lịch sử

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close