Bài 9 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 20 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) x^5-5 tại x=-1;...

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau: 

a) \({{\rm{x}}^5} - 5\) tại \(x = -1\)

b) \({{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}} - 5\) tại \(x =1; x = -1\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính giá trị biểu thức tại \(x=x_0\) ta thay \(x=x_0\) vào biểu thức đã cho rồi tính toán.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = -1\) vào biểu thức ta có:

\({\left( { - 1} \right)^5} - 5 \)\(=  - 1 - 5 =  - 6\)

Vậy giá trị của biểu thức \({{\rm{x}}^5} -5\) tại \(x = -1\) là \(-6\)

b) +) Thay \(x = 1\) vào biểu thức ta có:

\({1^2} - 3.1 - 5 \)\(= 1 - 3 - 5 =  - 7\)

Vậy giá trị của biểu thức \({{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}} - 5\) tại \(x = 1\) là \(-7\)

+) Thay \(x = -1\) vào biểu thức ta có: 

\({( - 1)^2} - 3.( - 1) - 5\) \(= 1 + 3 - 5 =  - 1\)

Vậy giá trị của biểu thức \({{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}} - 5\) tại \(x = -1\) là \(-1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close