Bài 12 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 20 sách bài tập toán 7. ó một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 1/3 lượng nước chảy vào...

Quảng cáo

Đề bài

Có một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được \(x\) lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng \(\dfrac{1 }{ 3}\) lượng nước chảy vào.

a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên trong \(a\) phút.

b) Tính số nước có thêm trong bể trên biết \(x = 30; a = 50\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính lượng nước vòi chảy vào trong \(a\) phút 

Tính lượng nước vòi chảy ra trong \(a\) phút

Lượng nước có thêm trong bể trong \(a\) phút bằng lượng nước chảy vào trừ đi lượng nước chảy ra

b) Thay số và tính toán.

Lời giải chi tiết

a) Sau \(a\) phút, vòi nước chảy vào được \(ax\) (lít)

Sau \(a\) phút, vòi nước chảy ra được \(\dfrac{{ax}}{3}\) (lít)

Sau \(a\) phút số nước có thêm trong bể \(ax - \dfrac{{ax}}{3} = \dfrac{{2ax}}{3}\) (lít) (1)

b) Thay \(x = 30, a = 50\) vào biểu thức (1) thì số lít nước có thêm trong bể là: \(\dfrac{{2.50.30}}{3} = 1000\) (lít)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close