Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 10: Sự khác nhau cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Sự khác nhau cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết

Sự khác nhau cơ bản giữa giới Thực vật và giỚ1 Động vật là : giới Thực vật gồm những sinh vật sống cố định, tự dưỡng, cảm úsig chậm, còn giđi Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng, phản ứng nhanh và có khả năng di chuyển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 5
Gửi bài