Giải bài 10 trang 12 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 12 SBT Sinh học 10: Hình bên mô tả chu trình sống của nấm. Hãy cho biết bào tử là đơn bội hay lưỡng bội. Có mấy loại thể sợi có thể kết phối?

Quảng cáo

Đề bài

Hình bên mô tả chu trình sống của nấm. Hãy cho biết bào tử là đơn bội hay lưỡng bội. Có mấy loại thể sợi có thể kết phối ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết

- Các bào tử là đơn bội.

- Có hai loại thể sợi có thể kết phối dù chúng trông giống nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 5
Gửi bài