Giải bài 12 trang 14 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 14 SBT Sinh học 10: Chu trình sống của dương xỉ được mô tả trong sơ đồ dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Chu trình sống của dương xỉ được mô tả trong sơ đồ dưới đây:

Chỉ có 5 quá trình (đánh số 1, 2, 3, 4, 5) và 5 giai đoạn (I, II, III, IV, V). Hãy chọn những quá trình hoặc các giai đoạn phù hợp với các mục sau :

a) Những quá trình hoặc các giai đoạn tạo sự đa dạng di truyền.

b) Những quá trình hoặc các giai đoạn có xảy ra giảm phân.

c) Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào đơn bội.

d) Những quá trình hoặc các giai đoạn với các tế bào lưỡng bội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết

a) Những quá trình tạo sự đa dạng di truyền: 1 và 4.

b) Quá trình hoặc các giai đoạn có xảy ra giảm phân: 1.

c) Các giai đoạn với các tế bào đơn bội: II, III, IV.

d) Các giai đoạn với các tế bào lưỡng bội: I, V.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 5
Gửi bài