Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 170 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 170 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O ; R) và (O' ; r). Điền vào chỗ trống của bảng sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn \((O ; R)\) và \((O' ; r).\) Điền vào chỗ trống của bảng sau: 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức:

+) Nếu \(R – r < OO'< R + r\) thì đường tròn \((O)\) và đường tròn \((O')\) cắt nhau.

+) Nếu \(OO' = R – r\) thì đường tròn \((O)\) và đường tròn \((O')\) tiếp xúc trong.

+) Nếu \(OO' = R + r\) thì đường tròn \((O)\) và đường tròn \((O')\) tiếp xúc ngoài.

+) Nếu \(OO'> R + r\) thì đường tròn \((O)\) và đường tròn \((O')\) ở ngoài nhau.

+) Nếu \(OO' = R + r\) thì đường tròn \((O)\) đựng đường tròn \((O')\).

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài