Giải bài 8 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 59 SBT Sinh học 10: Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của lục lạp và ti thể. Nêu những đặc điểm khác nhau về cấu trúc của chúng.

Đề bài

Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của lục lạp và ti thể. Nêu những đặc điểm khác nhau về cấu trúc của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 58
Gửi bài