Giải bài 9 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 59 SBT Sinh học 10: Trình bày cấu trúc phù hợp với chức nâng của lục lạp.

Đề bài

Trình bày cấu trúc phù hợp với chức năng của lục lạp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Lục lạp

Lời giải chi tiết

Lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật và các loài quang tự dưỡng. Đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng của lục lạp:

- Lục lạp có cấu trúc màng kép, bên trong là chất trền stroma trong suốt => Ánh sáng dễ dàng đi qua => Thuận lợi cho quá trình quang hợp.

- Đơn vị của các hạt grana là tilacoit. Trên màng tilacoit có hệ sắc tố => Hấp thụ ánh sáng.

- Có nhiều loại enzim quang hợp => Xúc tác cho các phản ứng trong quá trình quang hợp, đặc biệt là pha tối.

- Tương tự như ti thể, lục lạp cũng có đầy đủ bộ máy di truyền => Có thể tự sinh sản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 58
Gửi bài