Bài 8 trang 196 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 196 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O;8cm) và đường tròn (O';6cm) có đoạn nối tâm OO'=10cm. Đường tròn (O) cắt OO' tại N, đường tròn (O') cắt OO' tại M (h.125)...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn \((O;8cm)\) và đường tròn \((O';6cm)\) có đoạn nối tâm \(OO'=10cm\). Đường tròn \((O)\) cắt \(OO'\) tại \(N\), đường tròn \((O')\) cắt \(OO'\) tại \(M\) (h.125). Độ dài \(MN\) bằng:

(A) \(5\,cm;\)                         (B) \(3\,cm;\)

(C) \(6\,cm;\)                         (D) \(4\,cm.\)

Hãy chọn đáp số đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có: \(OO' = ON + O'M - MN\) từ đó ta tính được \(MN\).

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
OO' = ON + O'M - MN\\
\Rightarrow MN = ON + O'M - OO'\\
\Rightarrow MN = 8 + 6 - 10 = 4\,\left( {cm} \right).
\end{array}\)

Chọn D.

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 196 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 9 trang 196 sách bài tập toán 9. Trên hình 126, số đo góc MPN nhỏ hơn số đo góc MON là 35^o. Tổng số đo hai góc MPN và MON là ...

 • Bài 10 trang 197 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 10 trang 197 sách bài tập toán 9. Cho hai đường tròn (O;16cm) và (O';9cm) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi BC là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn (B thuộc (O), C thuộc (O')). Kẻ tiếp tuyến chung tại A cắt BC ở M...

 • Bài 11 trang 197 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 197 sách bài tập toán 9. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O;R) có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Chứng minh rằng AB^2 + CD^2 = 4R^2.

 • Bài 12 trang 197 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 197 sách bài tập toán 9. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Trên đường chéo BD lấy điểm E sao cho góc DAE = góc BAC ...

 • Bài 13 trang 197 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 13 trang 197 sách bài tập toán 9. Cho nửa đường tròn đường kính AB và một dây CD. Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với CD, cắt AB tại I...

Quảng cáo
close