Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11. Nêu lên sự khác nhau giữa hô hấp và hô hấp sáng ở thực vật

Quảng cáo

Đề bài

Nêu lên sự khác nhau giữa hô hấp và hô hấp sáng ở thực vật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các tiêu chí: xảy ra so với quang hợp, chuỗi vận chuyển electron trong ti thể, tạo NH3, sự phụ thuộc vào CO2 môi trường (mô lá), ATP để lập bảng so sánh 

Lời giải chi tiết

Chỉ tiêu so sánh

Hô hấp

Hô hấp sáng

Xảy ra so với quang hợp

Có thể xảy ra không đồng thời với quang hợp (tối)

Xảy ra không đồng thời với quang hợp(cần ánh sáng)

Chuỗi vận chuyển electron trong ti thể

Có sự tham gia của chuỗi electron hô hấp

Không có

Tạo NH3

Không có

Có

Sự phụ thuộc vào CO2 môi trường

Không

Có

ATP

Tạo ATP

Tiêu tốn ATP

Loigiaihay.com

 • Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 11

  Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 11. Chứng minh hô hấp là quá trình sinh lí trung tâm của thực vật

 • Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 11

  Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 11. Dựa vào sơ đồ dưới đây để giải thích chu trình cố định CO2 ở thực vật C4

 • Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 11

  Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 11. Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Em rút ra nhận xét gì?

 • Giải bài 5 trang 8 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 8 SBT Sinh học 11. Đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp như thế nào?

 • Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 11_BT

  Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 11. Lập bảng so sánh các con đường thoát hơi nước ở lá. Vì sao diện tích bề mặt lá lớn hơn khí khổng nhưng lượng nước thoát ra lại ít hơn?

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close