Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11. Nêu lên sự khác nhau giữa hô hấp và hô hấp sáng ở thực vật

Quảng cáo

Đề bài

Nêu lên sự khác nhau giữa hô hấp và hô hấp sáng ở thực vật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các tiêu chí: xảy ra so với quang hợp, chuỗi vận chuyển electron trong ti thể, tạo NH3, sự phụ thuộc vào CO2 môi trường (mô lá), ATP để lập bảng so sánh 

Lời giải chi tiết

Chỉ tiêu so sánh

Hô hấp

Hô hấp sáng

Xảy ra so với quang hợp

Có thể xảy ra không đồng thời với quang hợp (tối)

Xảy ra không đồng thời với quang hợp(cần ánh sáng)

Chuỗi vận chuyển electron trong ti thể

Có sự tham gia của chuỗi electron hô hấp

Không có

Tạo NH3

Không có

Có

Sự phụ thuộc vào CO2 môi trường

Không

Có

ATP

Tạo ATP

Tiêu tốn ATP

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 5
Gửi bài