Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 11. Dựa vào sơ đồ dưới đây để giải thích chu trình cố định CO2 ở thực vật C4

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào sơ đồ dưới đây để giải thích chu trình cố định CO2 ở thực vật C4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhìn vào các chất và sự chuyển hóa giữa các chất trong chu trình

Lời giải chi tiết

Nhóm thực vật \(C_4\) bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu... Chúng sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ \(CO_2\)giảm, nồng độ \(O_2\) tăng. Chất nhận \(CO_2\) là PEP (photphoenol piruvic - hợp chất 3C) xảy ra trong lục lạp của tế bào mô giậu.

Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 4 C trong phân tử (axit ôxalô axêtic - AOA). Sau đó AOA biến đổi thành AM (hợp chất có 4 C - ví dụ axit malic hoặc axit aspactic tuỳ theo cây). Các AM di chuyển vào lục lạp của tế bào bao bó mạch và lập tức bị phân huỷ để giải phóng \(CO_2\) cung cấp cho chu trình Canvin và hình thành nên axit piruvic (\(C_3\)) quay trở lại lục lạp của tế bào mô giậu, biến đổi thành PEP nhờ năng lượng ATP.

Lưu ý : Thực vật C4 có 2 enzim cố định \(CO_2\) là PEP- cacboxilaza (hoạt tính rất mạnh - vì vậy có thể cố định \(CO_2\) ở nồng độ cực kì thấp) và RDP - cacboxilaza.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11

  Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11. Nêu lên sự khác nhau giữa hô hấp và hô hấp sáng ở thực vật

 • Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 11

  Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 11. Chứng minh hô hấp là quá trình sinh lí trung tâm của thực vật

 • Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 11

  Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 11. Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Em rút ra nhận xét gì?

 • Giải bài 5 trang 8 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 8 SBT Sinh học 11. Đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp như thế nào?

 • Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 11_BT

  Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 11. Lập bảng so sánh các con đường thoát hơi nước ở lá. Vì sao diện tích bề mặt lá lớn hơn khí khổng nhưng lượng nước thoát ra lại ít hơn?

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close