Giải bài 5 trang 8 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 trang 8 SBT Sinh học 11. Đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập dựa vào các tiêu chuẩn: bề mặt lá lớn, linh động, chứa nhiều lục lạp nằm sát lớp biểu bì, khoảng gian bào lớn, hệ dẫn mạch dày đặc, số lượng khí khổng...

Lời giải chi tiết

Hình thái, cấu tạo

Chức năng

Bề mặt lá lớn, linh động

Nhận tối đa lượng ánh sáng có thể, tránh bị đốt nắng

Chứa nhiều lục lạp nằm sát lớp biểu bì

Hấp thụ tối đa năng lượng ánh sáng mặt trời

Khoảng gian bào lớn

Chứa nhiều nguyên liệu cho quang hợp

Hệ mạch dẫn dày đặc

Tăng tốc độ vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm quang hợp, tạo động lực thức đẩy quá trình quang hợp

Số lượng khí khổng nhiều

Tăng cường hoạt động trao đổi khí và nước

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close