Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 43 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 43 sách bài tập Sinh học 11. Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào là hướng động (Ghi rõ chữ H),ví dụ nào là ứng động(Ghi là chữ U)

 • pic

  Bài 2 trang 44 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 44 SBT Sinh học 11. Trình bày cơ chế hướng sáng dương của thân và hướng sáng âm của rễ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 44 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 44 SBT Sinh học 11. Các tua quấn ở các cây mướp bầu, bí ...là kiểu hướng động gì? Em hãy giải thích cơ chế của hiện tượng này?

 • pic

  Bài 4 trang 44 SBT Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 44 SBT Sinh học 11. So sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây.

 • pic

  Bài 5 trang 45 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 45 SBT Sinh học 11. Quan sát hình dưới đây, mô tả sự vận động bắt mồi của cây gọng vó.

 • pic

  Bài 1 trang 46 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 46 SBT Sinh học 11. Lập bảng phân biệt các hình thức cảm ứng ở thực vật:

 • pic

  Bài 2 trang 46 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 46 SBT Sinh học 11. Lập bảng phân biệt các hình thức ứng động ở thực vật.

 • pic

  Bài 3 trang 46 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 46 SBT Sinh học 11. Quan sát hình dưới đây, cho biết phản ứng của thân và rễ cây đối với sự kích thích của trọng lực có gì khác nhau?

 • pic

  Bài 4 trang 47 SBT Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 47 SBT Sinh học 11. Hãy nêu vai trò hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh hoạ.

 • pic

  Bài 5 trang 46 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 46 SBT Sinh học 11. Quan sát các thí nghiệm ở hình dưới đây, mô tả hiện tượng của thí nghiệm

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài