Giải bài 2 trang 44 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 44 SBT Sinh học 11. Trình bày cơ chế hướng sáng dương của thân và hướng sáng âm của rễ.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày cơ chế hướng sáng dương của thân và hướng sáng âm của rễ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lượng auxin nhiều là tác nhân kích thích sự kéo dài của tế bào. Hướng sáng dương của thân và hướng sáng âm của rễ dựa vào sự dịch chuyển auxin (auxin dịch chuyển về phía ít ánh sáng)

Lời giải chi tiết

Khi ánh sáng tác động đến tế bài miền sinh trưởng, auxin (acid indol axetic) trong tế bào chuyển từ miền được chiếu sáng đến miền không được chiếu sáng (tức là auxin dịch chuyển về phía ít ánh sáng). Mà lượng auxin nhiều là tác nhân kích thích sự kéo dài của tế bào. Phía thân không được chiếu sáng sẽ sinh trưởng nhanh hơn phía được chiếu sáng -> Thân sinh trưởng uốn cong theo hướng ánh sáng.

Ngược lại, đối với rễ, nồng độ auxin cao gây ức chế sinh trưởng các tế bào rễ ở phía không được chiếu sáng. Vì vậy, rễ sinh trưởng theo chiều tránh xa nguồn ánh sáng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close