Giải bài 3 trang 44 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 44 SBT Sinh học 11. Các tua quấn ở các cây mướp bầu, bí ...là kiểu hướng động gì? Em hãy giải thích cơ chế của hiện tượng này?

Quảng cáo

Đề bài

Các tua quấn ở các cây mướp bầu, bí ...là kiểu hướng động gì? Em hãy giải thích cơ chế của hiện tượng này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm của hướng tiếp xúc.

Giải thích dựa vào sự di chuyển của auxin.

Lời giải chi tiết

- Các tua quấn ở các cây mướp, bầu , bí...là kiểu hướng động là hướng tiếp xúc

- Giải thích: Do phía bị kích thích( vật tiếp xúc ) có nồng độ auxin thấp dẫn đến các tế bào phía này sinh trưởng chậm hơn so với các tế bào ở phía ngược lại ( phía không tiếp xúc ), vì vậy cây uốn cong theo vật tiếp xúc 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close