Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 101 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 101 sách bài tập Sinh học 11. Dưới đây là sơ đồ điều hoà tạo trứng. Hãy điền hoocmôn thích hợp vào các vị trí 1, 2, 3, 4 và giải thích tại sao sự điều hoà tạo trứng được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược?

 • pic

  Bài 2 trang 101 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 101 sách bài tập Sinh học 11. Nêu tầm quan trọng của khả năng sinh sản ở động vật.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 101 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 101 sách bài tâp Sinh học 11. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

 • pic

  Bài 4 trang 101 SBT Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 101 sách bài tập Sinh học 11. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.

 • pic

  Bài 5 trang 101 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 101 sách bài tập Sinh học 11 Hiện tượng tằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua có chân, và càng bị gãy sẽ tái sinh được chân và càng có phải là hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao?

 • pic

  Bài 6 trang 102 SBT Sinh học 11

  Giải bài 6 trang 102 Sách bài tập Sinh học 11. Vì sao trinh sinh (trinh sản) là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó là một hình thức sinh sản vô tính?

 • pic

  Bài 7 trang 102 SBT Sinh học 11

  Giải bài 7 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép khó thành công?

 • pic

  Bài 8 trang 102 SBT Sinh học 11

  Giải bài 8 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Nhân bản vô tính là gì? Ý nghĩa của nhân bản vô tính.

 • pic

  Bài 9 trang 102 SBT Sinh học 11

  Giải bài 9 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất?

 • pic

  Bài 10 trang 102 SBT Sinh học 11

  Giải bài 10 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Vì sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài