Giải bài 9 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 trang 102 sách bài tập Sinh học 11. Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình thức sinh sản tiến hóa nhất là thụ tinh trong, đẻ con.

Lời giải chi tiết

Hướng tiến hóa của sinh sán hữu tính được thế hiện ở các mặt sau đây: Sự thụ tinh, sinh sản, sự phát triển phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau thai hoặc có nhau thai. Ngoài ra còn thế hiện ớ tập tính chăm sóc trứng, sự chăm sóc con.

- Thụ tinh: Thụ tinh ngoài → thụ tinh trong

- Sinh sản: Đẻ nhiều trứng → đẻ ít trứng → đẻ con

- Phát triển phôi: Phát triển có biến thái → phát triển trực tiếp không có nhau thai → phát triển trực tiếp có nhau thai

- Tập tính bảo vệ trứng và nuôi con: Con non không được nuôi dưỡng, không có tổ → làm tổ, nuôi con bằng sữa mẹ → được học tập, thích nghi với cuộc sống.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 101
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài