Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 52 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 1 trang 52 SBT sinh học lớp 11. Hãy nêu chiều hướng tiến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật.

 • pic

  Bài 2 trang 52 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 2 trang 52 SBT sinh học lớp 11. Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 53 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 3 trang 53 SBT sinh học lớp 11. Trình bày vai trò của bơm Na-K.

 • pic

  Bài 4 trang 53 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 4 trang 53 SBT sinh học lớp 11. Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

 • pic

  Bài 5 trang 54 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 5 trang 54 SBT sinh học lớp 11. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin khác có bao miêlin như thế nào? Tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin theo cách nhảy cóc?

 • pic

  Bài 6 trang 54 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 6 trang 54 SBT sinh học lớp 11. Nêu khái niệm xináp. Xináp có cấu tạo như thế nào? Ọuá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn nào?

 • pic

  Bài 7 trang 55 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 7 trang 55 SBT sinh học lớp 11. Sự lan truyền xung thẩn kinh trong sợi thần kinh khác trong cung phản xạ như thế nào

 • pic

  Bài 8 trang 55 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 8 trang 55 SBT sinh học lớp 11. Dựa vào đặc điểm cấu tạo và sự dăn truyền tin qua xináp, hãy giải thích tác dụng của các loại thuốc atrôpin, aminazin đối với người và đipterex đối với giun kí sinh trong hộ tiêu hoá của lợn.

 • pic

  Bài 9 trang 55 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 9 trang 55 SBT sinh học lớp 11. Tập tính là gì? Phân biệt và cho ví dụ về tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

 • pic

  Bài 10 trang 56 SBT sinh học lớp 11

  Giải bài 10 trang 56 SBT sinh học lớp 11. Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, hầu hết các tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh, tại sao?

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài