Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 77 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 17 sách bài tập Sinh học 11. Dưới đây là sơ đồ các kiểu phát triển ở người, ếch và châu chấu.

 • pic

  Bài 2 trang 79 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 79 SBT Sinh học 11. Tại sao thiếu iôt trong thức ăn và nước uống, động vật non và trẻ em chậm hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 79 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 79 SBT Sinh học 9. Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào?

 • pic

  Bài 4 trang 80 SBT Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 80 sách bài tập Sinh học 11. Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển?

Gửi bài Hỏi bài