Quảng cáo
 • Bài 1 trang 77 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 17 sách bài tập Sinh học 11. Dưới đây là sơ đồ các kiểu phát triển ở người, ếch và châu chấu.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 79 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 79 SBT Sinh học 11. Tại sao thiếu iôt trong thức ăn và nước uống, động vật non và trẻ em chậm hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 79 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 79 SBT Sinh học 9. Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào?

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 80 SBT Sinh học 11

  Giải bài 4 trang 80 sách bài tập Sinh học 11. Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) sẽ có lợi cho sinh trưởng và phát triển?

  Xem lời giải