Giải bài 3 trang 101 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 101 sách bài tâp Sinh học 11. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

Quảng cáo

Đề bài

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh dựa trên các tiêu chuẩn :

Nguyên phân

Các hình thức sinh sản 

Lời giải chi tiết

- Giống nhau:

+ Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm ) vì vậy các cá thể mới được tạo ra giống nhau và giống hệt cơ thể gốc về mặt di truyền.

+ Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái (không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền.

- Khác nhau: 

+ Thực vật: sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng

+ Động vật: phân đôi, nẩy chồi, phân mảnh và trinh sản

Sinh sản vô tính ở động vật có hình thức trinh sinh: cơ thể mới được hình thành không phải từ một tế bào sinh dưỡng 2n mà từ một tế bào trứng 1n. Tế bào trứng (n) này không thụ tinh mà phát triển thành một cơ thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close