Giải bài 2 trang 101 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 101 sách bài tập Sinh học 11. Nêu tầm quan trọng của khả năng sinh sản ở động vật.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu tầm quan trọng của khả năng sinh sản ở động vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết sinh sản hữu tính ở động vật

Lời giải chi tiết

Khả năng sinh sản ở động vật có vai trò quan trọng.

- Duy trì sự tồn tại của loài nói riêng và sinh giới nói chung .

- Tạo những cá thể mới giống mình để thay thế cá thể chết do tai nạn, bệnh tật, già cỗi hoặc do bị động vật khác ăn thịt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close