Giải bài 1 trang 43 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 43 sách bài tập Sinh học 11. Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào là hướng động (Ghi rõ chữ H),ví dụ nào là ứng động(Ghi là chữ U)

Quảng cáo

Đề bài

Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào là hướng động (Ghi rõ chữ H), ví dụ nào là ứng động(Ghi là chữ U)

1. Cây nắp ấm bắt sâu bọ 

2. Lá trinh nữ (Mimosa padisa) khép lại kh chạm nhẹ 

3. Ngọn cây hướng về nơi có ánh sáng 

4. Hoa mười giờ mở vào khoảng 10h nếu nhiệt độ thích hợp 

5. Rễ cây tránh nơi có ánh sáng 

6. Cây tơ hồng vươn thằng đến nơi có bờ đậu

8. Hoa hướng dương quay về nơi có ánh sáng mặt trời 

9. Trạng thái ngủ của các hạt hoặc chồi của một số loại thực vật 

10. Tế bào khí khổng đóng mở

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm của hướng động và ứng động để điền thông tin thích hợp

Lời giải chi tiết

1.U 

2.U

3.H

4.U

5.H

6.H

7.U

8.H

9.U

10.U

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close