Giải bài 4 trang 44 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 44 SBT Sinh học 11. So sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh dựa vào các tiêu chuẩn sau: Hinh thức, hướng kích thích, cấu tạo của cơ quan thực hiện

Lời giải chi tiết

 Khác nhau:

Dấu hiệu so sánh

Phản ứng hướng sáng

Vận động n hoa

1. Hình thức

Hướng động, ứng động

Ứng động

2. Hướng kích thích

Kích thích từ một hướng

Tác nhân kích thích khuếch tán mọi hướng

3. Cấu tạo của cơ quan thực hiện

Có cấu tạo dạng hình tròn

Có cấu tạo hình dẹp hoặc cấu tạo khớp phình nhiều cấp

- Giống nhau:

+ Đều là các hình thức cảm ứng của cây, giúp cây thích nghi với môi trường.

+ Cơ sở tế bào của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 43
list
close
Gửi bài Gửi bài