Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 11_BT

Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 11. Lập bảng so sánh các con đường thoát hơi nước ở lá. Vì sao diện tích bề mặt lá lớn hơn khí khổng nhưng lượng nước thoát ra lại ít hơn?

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng so sánh các con đường thoát hơi nước ở lá. Vì sao diện tích bề mặt lá lớn hơn khí khổng nhưng lượng nước thoát ra lại ít hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các tiêu chuẩn so sánh: diện tích bề mặt thoát hơi nước, khả năng điều chỉnh, vận tốc thoát hơi nước, tác nhân điều chỉnh, hiệu quả thoát hơi nước, sự kiểm soát 

Lời giải chi tiết

 Đặc điểm so sánh

Qua khí khổng

Qua cutin

Diện tích bề mặt thoát hơi nước

Nhỏ (1%)

Lớn

Khả năng điều chỉnh

Được điều chỉnh nhờ sự đóng, mở khí khổng

Không được điều chỉnh

Vận tốc thoát hơi nước

Lớn

Nhỏ

Tác nhân điều chỉnh

Ánh sáng, AAB...

Không có tác nhân điều chỉnh

Hiệu quả thoát hơi nước

Cao (khoảng 90%)

Thấp (Khoảng 10%)

Sự kiểm soát

Điều tiết được bởi các tác nhân

Không kiểm soát được

Giải thích:

- Diện tích bề mặt lá lớn hơn diện tích khí khổng (chỉ chiếm xấp xỉ 1% tổng diện tích bề mặt lá) nhưng số lượng khí khổng trên bề mặt lá lại rất lớn. Mỗi mm2 bề mặt lá có hàng trăm khí khổng nên tổng chi vi của các khí khổng lớn hơn nhiều so với chu vi lá 

- Từ thí nghiệm chứng minh: Quá trình thoát hơi nước ở mép chậu nước nhanh hơn nhiều so với thoát hơi nước ở giữa chậu nước (hiệu quả mép) 

Từ 2 dẫn liệu trên có thể kết luận rằng: Do tổng chu vi các khí khổng lớn hơn chu vi lá và hiện tượng "hiệu quả mép" nên tốc độ thoát hơi nước qua khí khổng nhanh và lớn hơn so với cutin

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close