Bài 75 trang 21 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 75 trang 21 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y biết 7x = 3y và x – y = 16

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hai số \(x\) và \(y\), biết \(7x = 3y\) và \(x - y = 16\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: 

\(\begin{array}{l}
ad = bc\,\left( {b,d \ne 0} \right) \Rightarrow \dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\\
\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a - c}}{{b - d}}\,\left( {b,d,b - d \ne 0} \right)
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(7{\rm{x}} = 3y \Rightarrow \displaystyle {x \over 3} = {y \over 7}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\eqalign{
& {x \over 3} = {y \over 7} = {{x - y} \over {3 - 7}} = {{16} \over { - 4}} = - 4 \cr 
&\Rightarrow  {x \over 3} = - 4 \Rightarrow x = 3.\left( { - 4} \right) = - 12 \cr 
& \Rightarrow {y \over {7}} = - 4 \Rightarrow y = 7.\left( { - 4} \right) = - 28 \cr} \)

Vậy \(x = -12\) và \(y = -28.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close