Bài 76 trang 21 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 76 trang 21 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác là tỉ lệ với các số 2 ;4 ;5.

Quảng cáo

Đề bài

Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là \(22\,cm\) và các cạnh của tam giác là tỉ lệ với các số \(2 ;4 ;5\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chu vi của một tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó.

- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{e}{f} = \dfrac{{a + c + e}}{{b + d + f}}\)\(\,\,\left( {b,d,f,b + d + f \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(x, y, z\) lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác (\(22>x, y, z > 0,cm\))

Các cạnh của tam giác là tỉ lệ với các số \(2 ;4 ;5\) nên ta có:

 \(\displaystyle {x \over 2} = {y \over 4} = {z \over 5}\)

Chu vi tam giác là \(22\,cm\) nên ta có \(x + y +z = 22\).

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\displaystyle {x \over 2} = {y \over 4} = {z \over 5} = {{x + y + z} \over {2 + 4 + 5}} = {{22} \over {11}} = 2\)

Ta có:

\(\eqalign{
& {x \over 2} = 2 \Rightarrow x = 2.2 = 4\text{(thỏa mãn)} \cr 
& {y \over 4} = 2 \Rightarrow y = 4.2 = 8\text{(thỏa mãn)}  \cr 
& {z \over 5} = 2 \Rightarrow z = 5.2 = 10 \text{(thỏa mãn)} \cr} \)

Vậy ba cạnh của tam giác lần lượt là \(4\,cm, 8\,cm, 10\,cm\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close