Bài 79 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 79 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các số a, b, c, d biết rằng ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các số \(a, b, c, d\) biết rằng:

\(a: b: c: d = 2: 3 : 4: 5\) và \(a + b + c + d = -42\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{e}{f} = \dfrac{h}{g} \)\(= \dfrac{{a + c + e + h}}{{b + d + f + g}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(a: b: c: d = 2: 3 : 4: 5\)

\(\displaystyle  \Rightarrow {a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4} = {d \over 5}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\displaystyle {a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4} = {d \over 5} = {{a + b + c + d} \over {2 + 3 + 4 + 5}} \)\(\,\displaystyle= {{ - 42} \over {14}} =  - 3\)

Ta có: 

\(\eqalign{
& {a \over 2} = - 3 \Rightarrow a = 2.\left( { - 3} \right) = - 6 \cr 
& {b \over 3} = - 3 \Rightarrow b = 3.\left( { - 3} \right) = - 9 \cr 
& {c \over 4} = - 3 \Rightarrow c = 4.\left( { - 3} \right) = - 12 \cr 
& {d \over 5} = - 3 \Rightarrow d = 5.\left( { - 3} \right) = - 15 \cr} \)

Vậy \(a =  - 6;b =  - 9;\)\(c =  - 12;d =  - 15.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close