Bài 77 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 77 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính số học sinh của lớp 7A và 7B...

Quảng cáo

Đề bài

Tính số học sinh của lớp 7A và 7B, biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là \(5\) học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là \(8: 9\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a - c}}{{b - d}}\,\,\left( {b,d,b - d \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(x, y\) lần lượt là số học sinh lớp \(7A\) và \(7B\) (\(x,y ∈\mathbb N^*; y>5\))

Lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh nên \(y - x = 5\)

Tỉ số học sinh của hai lớp là \(8: 9\) nên \(x: y = 8: 9\) hay \(\displaystyle {x \over 8} = {y \over 9} \)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 \(\displaystyle {x \over 8} = {y \over 9} = {{y - x} \over {9 - 8}} = {5 \over 1} = 5\)

Ta có:

\(\eqalign{
& {x \over 8} = 5 \Rightarrow x = 5.8 = 40\text{(thỏa mãn)} \cr 
& {y \over 9} = 5 \Rightarrow y = 9.5 = 45 \text{(thỏa mãn)}\cr} \)

Vậy lớp 7A có \(40\) học sinh, lớp 7B có \(45\) học sinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close