Giải bài 7 trang 59 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 59 SBT Sinh học 10: Dựa vào sơ đồ sau đây. Hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào.

Đề bài

Dựa vào sơ đồ sau đây.

Hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết

Những bộ phận tham gia vào vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào là: Lưới nội chất, Bộ máy gôngi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 58
Gửi bài