Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong hai câu sau. Câu nào đúng? Câu nào sai?

Quảng cáo

Đề bài

Trong hai câu sau. Câu nào đúng? Câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng hình vẽ.

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Đúng vì theo tính chất hai góc đối đỉnh.

b) Sai vì hai góc bằng nhau chưa chắc đối đỉnh.

Hình vẽ:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài