Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm O...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) cắt nhau tại điểm \(O\). Hãy đo một góc rồi suy ra số đo các góc còn lại. Nói rõ cách lí luận.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

- Tổng hai góc kề bù bằng \(180^o\). 

Lời giải chi tiết

Giả sử trong hình dưới, hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) cắt nhau tại \(O\), góc \(xOy\) bằng \(110^o\).

Ta có \(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'}\) (hai góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow \widehat {x'Oy'} = 110^\circ \)

\(\widehat {xOy} + \widehat {xOy'} = 180^\circ \) (hai góc kề bù)

\( \Rightarrow \widehat {xOy'} = 180^\circ  - \widehat {xOy} = 180^\circ  - 110^\circ\)\(\,  = 70^\circ \)

\(\widehat {xOy'} = \widehat {x'Oy}\) (hai góc đối đỉnh)

\( \Rightarrow \widehat {x'Oy} = 70^\circ \)

Vậy \(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'}=110^0\) và \(\widehat {xOy'} = \widehat {x'Oy}=70^0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close