Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A tạo thành góc MAP có số đo bằng 33^o...

Quảng cáo

Đề bài

Hai đường thẳng \(MN\) và \(PQ\) cắt nhau tại \(A\) tạo thành góc \(MAP\) có số đo bằng \(33^\circ \).

a) Tính số đo góc \(NAQ.\)

b) Tính số đo góc \(MAQ.\)

c) Viết tên các cặp góc đối đỉnh.

d) Viết tên các cặp góc bù nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

- Tổng hai góc kề bù bằng \(180^o\). 

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(\widehat {NAQ}\) và \(\widehat {PAM}\) là hai góc đối đỉnh

Suy ra: \(\widehat {NAQ} = \widehat {PAM}\)

Mà \(\widehat {PAM} = 33^\circ \) nên \(\widehat {NAQ} = 33^\circ \)

b) \(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {MAQ}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {PAM} + \widehat {MAQ} = 180^\circ \)

Suy ra: \(\widehat {MAQ} = 180^\circ  - \widehat {PAM} = 180^\circ  - 33^\circ\)\(\,  = 147^\circ \)

c) Các cặp góc đối đỉnh là \(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {NAQ}\); \(\widehat {PAN}\) và \(\widehat {MAQ}\)

d) Các cặp góc bù nhau là:

\(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {MAQ}\); \(\widehat {PAM}\) và \(\widehat {PAN}\); 

\(\widehat {NAQ}\) và \(\widehat {PAN}\); \(\widehat {NAQ}\) và \(\widehat {QAM}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close