Giải Bài 7: Những bức chân dung VBT Tiếng Việt 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nối các từ ngữ ở cột A, cột B với nhóm thích hợp. Cách viết hoa tên của các cơ quan, tổ chức có gì khác với cách viết hoa tên người. Tách tên cơ quan, tổ chức dưới đây thành các bộ phận và nhận xét về cách viết hoa các bộ phận trong tên cơ quan, tổ chức. Viết tên cơ quan, tổ chức theo 2 nhóm. Gạch dưới tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn rồi viết lại cho đúng. Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề dưới đây. Ghi lại tên trường học, cơ quan mà một số người thân của em đang học

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện từ và câu

Câu 1:

Nối các từ ngữ ở cột A, cột B với nhóm thích hợp. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ ở cột A và cột B để nối vào nhóm thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Cách viết hoa tên của các cơ quan, tổ chức có gì khác với cách viết hoa tên người? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

- Tên người:

+ Tên thông thường: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của danh từ riêng chỉ tên người.

+ Tên hiệu, tên nhân vật lịch sử: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết.

- Tên cơ quan, tổ chức: Viết hoa chữ cái đầu của các từ, cụm từ chỉ loại hình cơ quan, tổ chức; chức năng, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức. 

Câu 3

Tách tên cơ quan, tổ chức dưới đây thành các bộ phận và nhận xét về cách viết hoa các bộ phận trong tên cơ quan, tổ chức.

M: Tập đoàn Điện lực Việt Nam => Tập đoàn/ Điện lực/ Việt Nam

a. Trường Tiểu học Quang Trung =>

b. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình => 

Nhận xét: 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a. Trường/  Tiểu học/ Quang Trung

b. Nhà máy/ Thủy điện/ Hòa Bình

=> Nhận xét: Quy tắc viết tên của các cơ quan, tổ chức: Viết hoa chữ cái đầu của từng bộ phận tạo thành tên. 

Câu 4

Viết tên cơ quan, tổ chức theo 2 nhóm.

- Tên trường học của em:

- Tên một cơ quan, tổ chức ở địa phương em: 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Trường Tiểu học Trung Yên,...

- Tên một cơ quan, tổ chức: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng,… 

Câu 5

Gạch dưới tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn rồi viết lại cho đúng.

Có khá nhiều cơ quan, tổ chức nằm trên đường Đại Cồ Việt – một trong những con đường lớn ở Thủ đô Hà Nội. Nếu đi vào đường Đại Cồ Việt từ phía hầm Kim Liên, chúng ta sẽ thấy ngay phía bên phải đường, là đại học Bách Khoa Hà Nội. Đi thêm một chút nữa là trụ sở của bộ giáo dục và đào tạo. Gần đó là trường trung học cơ sở tô hoàng. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn văn rồi gạch tên các cơ quan, tổ chức và viết lại cho đúng. 

Lời giải chi tiết:

Có khá nhiều cơ quan, tổ chức nằm trên đường Đại Cồ Việt – một trong những con đường lớn ở Thủ đô Hà Nội. Nếu đi vào đường Đại Cồ Việt từ phía hầm Kim Liên, chúng ta sẽ thấy ngay phía bên phải đường, là đại học Bách Khoa Hà Nội. Đi thêm một chút nữa là trụ sở của bộ giáo dục và đào tạo. Gần đó là trường trung học cơ sở tô hoàng.

Viết lại:

- Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trường Trung học cơ sở Tô Hoàng 

Viết

LẬP DÀN Ý CHO BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM

Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề dưới đây:

Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn.

Chủ đề 2: Kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường,...

Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm về chủ đề em đã chọn.  

Phương pháp giải:

Em lựa chọn chủ đề và tiến hành lập dàn ý cho báo cáo thảo luận.

Gợi ý:

- Nhan đề báo cáo

- Người nhận báo cáo

- Thời gian, địa điểm báo cáo

- Chủ đề thảo luận

- Người tham gia thảo luận

- Kết quả thảo luận

- Người viết báo cáo 

Lời giải chi tiết:

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4E

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại phòng học lớp 4E, nhóm 1 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn".

Thành phần tham gia

- Nam Tú (chủ tọa)

- Ngọc Anh (thư kí)

- Mai Anh, Minh Ngọc, Quang, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc, Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo, Bảo Châu, Đình Nam (thành viên)

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

+ Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Mai Anh, Minh Ngọc, Quang

+ Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Nam Tú, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc

+ Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo

+ Đóng gói: Ngọc Anh, Bảo Châu, Đình Nam 

Người viết báo cáo

Thư kí

(kí tên)

Ngọc Anh

Vận dụng

Ghi lại tên trường học, cơ quan mà một số người thân của em đang học tập và công tác. 

Phương pháp giải:

Em tiến hành hỏi những người quan em tên trường học, cơ quan mà mọi người đang học tập, công tác và ghi lại tên các trường học, cơ quan. 

Lời giải chi tiết:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy,…. 

  • Giải Bài 8: Đò ngang VBT Tiếng Việt 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

    Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề dưới đây. Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn. Chủ đề 2: Kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường,... Dựa vào dàn ý đã lập ở trang 24 – 25, viết báo cáo thảo luận nhóm về chủ đề em đã chọn. Đọc lại báo cáo của em, ghi lại các lỗi cần sửa và sửa lỗi. Đọc một câu chuyện có nhân vật mang điểm nổi bật về ngoại hình hoặc tính cách,... và viết thông tin vào phiếu đọc sách. Ghi lại n

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close