Giải bài 59 trang 95 SBT toán 10 - Cánh diều

Elip trong hệ trục tọa độ Oxy nào dưới đây có phương trình chính tắc dạng:

Quảng cáo

Đề bài

Elip trong hệ trục tọa độ Oxy nào dưới đây có phương trình chính tắc dạng:
\(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) (a > b > 0)?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường elip trên hệ trục tọa độ Oxy có 2 tiêu điểm F1, F2 nằm trên trục Ox và đối xứng nhau qua gốc O

Lời giải chi tiết

Hình C là elip có PT chính tắc dạng \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) (a > b > 0)     

Chọn C

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close