Giải bài 60 trang 95 SBT toán 10 - Cánh diều

Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của elip?

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của elip?

A. \(\frac{{{x^2}}}{{{3^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{3^2}}} = 1\)                    B. \(\frac{{{x^2}}}{{{3^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{3^2}}} = 1\)                        C. \(\frac{{{x^2}}}{6} + {y^2} = 1\)             D. \(\frac{{{x^2}}}{{{2^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{3^2}}} = 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Elip trong hệ trục tọa độ có phương trình chính tắc dạng: \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) (a > b > 0)

Lời giải chi tiết

Xét đáp án C ta có: a =\(\sqrt 6  > 1 = b\) thỏa mãn điều kiện nên \(\frac{{{x^2}}}{6} + {y^2} = 1\) là PT elip

Chọn C

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close