Giải bài 61 trang 96 SBT toán 10 - Cánh diều

Hypebol trong hệ trục tọa độ Oxy nào dưới đây có phương trình chính tắc dạng:

Quảng cáo

Đề bài

Hypebol trong hệ trục tọa độ Oxy nào dưới đây có phương trình chính tắc dạng:

\(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) (a > 0, b > 0)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường hypebol trên hệ trục tọa độ Oxy có 2 tiêu điểm F1, F2 nằm trên trục Ox và đối xứng nhau qua gốc O

Lời giải chi tiết

Hình B là hypebol trong hệ trục tọa độ Oxy có phương trình chính tắc dạng: \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) (a > 0, b > 0)

Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close