Giải bài 63 trang 96 SBT toán 10 - Cánh diều

Parabol trong hệ trục tọa độ Oxy nào dưới đây có phương trình chính tắc dạng:

Quảng cáo

Đề bài

Parabol trong hệ trục tọa độ Oxy nào dưới đây có phương trình chính tắc dạng:

\({y^2} = 2px\) (p > 0)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường parabol \({y^2} = 2px\) (p > 0) trong hệ trục tọa độ Oxy có bề lõm quay sang bên phải, đỉnh parabol là gốc O

Lời giải chi tiết

Hình A là parabol trong hệ trục tọa độ Oxy có phương trình chính tắc dạng: \({y^2} = 2px\) (p > 0)

Chọn A

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close