Giải bài 68 trang 97 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho hypebol (H) có phương trình chính tắc: \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) với a > 0, b > 0 và đường thẳng y = n cắt (H) tại hai điểm P, Q phân biệt. Chứng minh hai điểm P và Q đối xứng nhau qua trục Oy.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hypebol (H) có phương trình chính tắc: \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} - \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) với a > 0, b > 0 và  đường thẳng y = n cắt (H) tại hai điểm P, Q phân biệt. Chứng minh hai điểm PQ đối xứng nhau qua trục Oy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tham số hóa tọa độ P, Q theo PT đường thẳng y = n

Bước 2: Thay tọa độ P, Q vào PT (H) và chứng minh hoành độ 2 điểm này trái dấu rồi kết luận

Lời giải chi tiết

Do \(P,Q \in d:y = n\) nên \(P(t;n),Q(k;n)\)

Do \(P,Q \in (H)\) nên \(\left\{ \begin{array}{l}\frac{{{t^2}}}{{{a^2}}} - \frac{{{n^2}}}{{{b^2}}} = 1\\\frac{{{k^2}}}{{{a^2}}} - \frac{{{n^2}}}{{{b^2}}} = 1\end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{t^2}}}{{{a^2}}} = \frac{{{k^2}}}{{{a^2}}}\)\( \Leftrightarrow {t^2} = {k^2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}t = k\\t =  - k\end{array} \right.\)

Với t = k thì PQ trùng nhau \( \Rightarrow \) t = k không thỏa mãn

Với t = -k thì P(t ; n) và Q(-t ; n). Khi đó PQ đối xứng nhau qua trục Oy (ĐPCM)

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close