Giải bài 69 trang 97 SBT toán 10 - Cánh diều

Viết phương trình chính tắc của parabol (P), biết:

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Viết phương trình chính tắc của parabol (P), biết:

a) Phương trình đường chuẩn của (P) là \(x + \frac{1}{8} = 0\)

b) (P) đi qua điểm M(1 ; -8)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Từ PT đường chuẩn của (P) thì giá trị p, thay tọa độ điểm M vào PT chính tắc của (P) để tìm p

Bước 2: Viết PT chính tắc của (P) dạng y2 = 2px (p > 0) với p tìm được ở bước 1

Lời giải chi tiết

PT chính tắc của parabol (P) có dạng y2 = 2px (p > 0)

a) Theo giả thiết, phương trình đường chuẩn của (P) là \(x + \frac{1}{8} = 0\) \( \Rightarrow p = \frac{1}{4}\)

Vậy PT chính tắc của (P) là: \({y^2} = \frac{1}{2}x\)

b) Do \(M(1; - 8) \in (P)\) nên \({( - 8)^2} = 2p.1 \Rightarrow p = 32\)

Vậy PT chính tắc của (P) là: \({y^2} = 64x\)

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close