Bài 5.8* trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.8* trang 7 sách bài tập hóa học 8. Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau :...a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hoá học ?...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau :

           (1)                    (2)                    (3)

       (6p + 6n),      (20p + 20n),        (6p + 7n)

                       (4)                    (5)

                (20p + 22n)       (20p + 23n)

a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hoá học ?

b) Viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.

c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố (xem lại bài tập 4.6*).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dựa vào định nghĩa: "Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân"

b) Dựa vào bảng 1 phần phụ lục SGK hóa học 8 trang 42

c) Xem lại bài tập 4.6* Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Năm nguyên tử thuộc hai nguyên tố hoá học.

b) Tên nguyên tố : cacbon và canxi, kí hiệu : C và Ca, nguyên tử khối: 12 và 40.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5: Nguyên tố hóa học
Gửi bài tập - Có ngay lời giải