Bài 5.8* trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.8* trang 7 sách bài tập hóa học 8. Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau :...a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hoá học ?...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau :

           (1)                    (2)                    (3)

       (6p + 6n),      (20p + 20n),        (6p + 7n)

                       (4)                    (5)

                (20p + 22n)       (20p + 23n)

a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hoá học ?

b) Viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.

c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố (xem lại bài tập 4.6*).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dựa vào định nghĩa: "Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân"

b) Dựa vào bảng 1 phần phụ lục SGK hóa học 8 trang 42

c) Xem lại bài tập 4.6* Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Năm nguyên tử thuộc hai nguyên tố hoá học.

Nguyên tử (1), (3) thuộc cùng 1 nguyên tố do cùng có 6p

Nguyên tử (2), (4), (5) thuộc cùng 1 nguyên tố do cùng có 20p.

   b) Hai nguyên tố đó là: cacbon và canxi.

Tên nguyên tố Cacbon Canxi
Kí hiệu C Ca
Nguyên tử khối 12 40

   c)

   * Cacbon

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

 

   * Canxi

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Loigiaihay.com

 • Bài 5.7 trang 7 SBT hóa học 8

  Giải bài 5.7 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên. ... a) Nêu sự giống nhau và khác nhau về thành phần hạt nhân của hai nguyên tử....

 • Bài 5.6 trang 7 SBT hóa học 8

  Giải bài 5.6 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X....

 • Bài 5.5 trang 7 SBT hóa học 8

  Giải bài 5.5 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?

 • Bài 5.4 trang 7 SBT hóa học 8

  Giải bài 5.4 trang 7 sách bài tập hóa học 8. a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn đạt các ý sau : Chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon....

 • Bài 5.3 trang 6 SBT hóa học 8

  Giải bài 5.3 trang 6 sách bài tập hóa học 8. Theo sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố cho trong bài tập 5.2, hãy chỉ ra :...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close