Bài 5.6 trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.6 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X....

Đề bài

Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X.

Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính khối lượng của 4 nguyên tử magie:

+) Ta có: 4x khối lượng nguyên tử Mg = 3x khối lượng nguyên tử X <=> 4x 24 = 3x khối lượng nguyên tử X (1)

+) Giải phương trình (1), dựa vào bảng 1 phần phụ lục SGK hóa học 8 trang 42 kết luận tên và kí hiệu hóa học của X

Lời giải chi tiết

Khối lượng của bốn nguyên tử magie bằng :

4 X 24 = 96 (đvC)

Bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X

⇒ khối lượng của nguyên tố X là: 96:3 = 32 đvC

Vậy X là số nguyên tố lưu huỳnh (S).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5: Nguyên tố hóa học
Gửi bài