Bài 5.3 trang 6 SBT hóa học 8

Giải bài 5.3 trang 6 sách bài tập hóa học 8. Theo sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố cho trong bài tập 5.2, hãy chỉ ra :...

Đề bài

Theo sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố cho trong bài tập 5.2, hãy chỉ ra :

a) Nguyên tử những nguyên tố nào có cùng số lớp electron (mấy lớp).

b) Nguyên tử những nguyên tố nào có cùng số electron lớp ngoài cùng (mấy electron).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số lớp e = số vòng tròn

b) Số chấm trên vòng tròn ngoài cùng (tính từ hạt nhân) = số e lớp ngoài cùng

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tử các nguyên tố Beri và Bo có cùng số lớp electron, hai lớp.

Nguyên tử của nguyên tố Magie và Photpho có cùng số lớp eletron (3 lớp electron).

b) Nguyên tử các nguyên tố Beri và Magie có cùng số electron lớp ngoài cùng, 2e.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5: Nguyên tố hóa học
Gửi bài